Notícies

Acord històric a la Taula del Ter per la reducció del transvasament

24 jul. 2017

El passat 14 de juliol, els participants a la Taula del Ter han tancat un acord ”històric” per posar reduir el transvasament d’aigua del Ter. Actualment, l’aigua que es deriva cap a l’àrea metropolitana es situa als 166 Hm3 anuals, i la reducció es realitzarà en tres fases, un màxim de 140 Hm3/any de mitjana plurianual en el període 2018-2022; un màxim de 90 Hm3 anuals de mitjana plurianual en el període 2023-2027, i no podrà superar el 30% del cabal desembassat, ni els 90 Hm3 a l’any a partir de l’any 2028.

Aquest acord “de país” serà possible per les mesures de major eficiència en les infraestructures de captació d’aigua de la part baixa del Llobregat, i sobretot a l’ampliació de la dessaladora de la Tordera que augmentarà la seva capacitat fins als 80 Hm3.

Els representants de la Junta central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter, han desenvolupat un paper molt actiu en les negociacions. Narcís Illa ressalta que “per primer cop en cinquanta anys hi ha un acord per reduir el transvasament d’aigua del riu Ter entre tots els agents implicats a la gestió de l’aigua“. L’acord es signarà per totes les parts, el proper dia 2 d’agost amb la presència del President de la Generalitat, Sr. Carles Puigdemont.