Notícies

Cel·lebrada la segona Junta general del 2018

21 des. 2018

El passat 30 de novembre de 2018 es va celebrar la segona Junta General de l’entitat, amb la presència de la Directora dels Serveis Territorials d’Agricultura a Girona, Sra. Elisabet Sánchez en representació de la Consellera d’Agricultura Hble. Sra. Teresa Jordà.

Aquesta convocatòria s’ha realitzat amb publicació de l’edicte al Butlletí Oficial de Província de Girona núm. 9883 publicat el 20 de novembre de 2018 (núm. 222, pàgina 100), i la tramesa particularitzada per correu electrònic a totes les administracions locals titulars de drets d’aigua i als altres titulars que han comunicat el seu correu electrònic a la secretaria de la Junta.

Durant la reunió es va informar i aprovar el Pla tècnic d’actuació, així com el pressupost de l’entitat per l’any 2019 i cànon a repercutir pel manteniment ordinari de la JCUABT. El pressupost de la Junta Central per a l’any 2019 és de 297.116,43 €, fruït de l’activitat que es realitzarà en el marc del PECT i del conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua durant aquest any 2019. El canon a repercutir als usuaris es manté igual que a l’any 2016.

A l’acte hi varen assistir representants de 2.490 vots que representen el 47,9 % dels existents.