Notícies

Publicació al DOGC de l’acord de creació de la Taula del Ter

25 oct. 2018

El 25 d’octubre, amb més d’un any de retard pels efectes del 155, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha publicat l’acord ACORD GOV/116/2018, de 23 d’octubre, de creació de la Taula del Ter.

El 2 d’agost de 2017 es va signar un acord que preveu la reducció gradual de les aportacions de cabals del riu Ter en tres fases: 2018-2022, 2023-2027 i 2028 en endavant. La dita reducció s’ha d’assolir, en síntesi, adaptant les directrius d’explotació del sistema Ter-Llobregat, implantant els cabals de manteniment del Ter i  realitzant aquelles inversions necessàries per tal que no s’empitjori la qualitat de l’aigua i es complementi la dotació d’aigua destinada a l’abastament de l’Àrea de Barcelona.

La Taula del Ter esta integrada per representants de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Girona, el Consorci del Ter, la Junta Central d’Usuaris del Baix Ter, la Universitat de Vic, el Grup de Defensa del Ter, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, el Consorci de la Costa Brava i la plataforma d’organitzacions de la societat civil Aigua és Vida.

Publicació al DOGC