Notícies

Informació del contracte menor 2021_01

01 set. 2021

L’objecte de l’expedient de contractació 2021_01és el disseny d’una xarxa de control hidrològic integral del Baix Ter i elaboració d’un pla d’inversions per a la seva implementació.

Inici del Procediment Plec de condicions administratives Plec de condicions tècniques Quadre de característiques

Aquestes actuacions estan incloses en l’operació CONSOLIDACIÓ, ESPECIALITZACIÓ I PROJECCIÓ TERRITORIAL DE LA JUNTA CENTRAL D’USUARIS D’AIGUA DEL BAIX TER emmarcada dins el projecte PECT Girona, regió sensible a l’aigua, finançat per a la Generalitat de Catalunya (Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge) dins els ajuts destinats als projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en el RIS3CAT i en el programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, la Diputació de Girona i la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter.