Notícies

Convocada la Junta General al proper 30 de novembre

20 nov. 2018

Us fem avinent l’assistència a l’acte de la Delegada dels Serveis Territorials d’Agricultura a Girona, Sra. Elisabeth Sánchez, i us convoquem a la reunió de la Junta General Ordinària de la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, que tindrà lloc el divendres 30 de novembre a les 18.00 h en primera convocatòria, a la seu social de l’entitat ubicada al Mas Badia de Canet de la Tallada, municipi de La Tallada d’Empordà, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

  1. Benvinguda als assistents per part del President, Sr. Josep M Rufí i de la Delegada dels Serveis Territorials d’Agricultura a Girona, Sra. Elisabeth Sánchez.
  2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera Junta General del 13 de juliol de 2018.
  3. Informacions sobre l’inici del projecte PECT “Girona, regió sensible a l’Aigua” i el conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua.
  4. Pla tècnic d’actuació per l’any 2019.
  5. Pressupost de l’entitat per l’any 2019 i cànon a repercutir pel manteniment ordinari de la JCUABT.
  6. Precs i Preguntes.

 

La documentació de la Junta General romandrà dipositada a la seu de la Junta Central, per tal que els ens i les persones interessades la puguin consultar.

Convocatòria Junta General del BOP