Notícies

Primera Junta General Ordinària de l’any 2018

15 ag. 2018

El passat 13 de juliol de 2018 a les 19 h a Mas Badia (La Tallada d’Empordà), es va celebrar la primera Junta General de l’any 2018, per entre altres aspectes i com es preceptiu en els nostres estatuts, aprovar la memòria i el tancament econòmic de l’any anterior.

L’ordre del dia, va ser el següent:

1r.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera Junta General del 1 de desembre de 2017.
2n.- Aprovació, si s’escau, de la Memòria d’Actuació de l’any 2017.
3r.- Aprovació, si s’escau, del tancament de l’exercici econòmic de l’any 2017.
4rt.- Activitats i informacions tècniques
5è.- Informacions diverses.
6è.- Precs i preguntes.

La Junta General va estar convenientment convocada mitjançant l’edicte publicat al BOP de Girona i convocatòria per correu electrònic a tots els usuaris que han comunicat la seva adreça electrònica a secretaria. La reunió va tenir una durada d’hora i quart. Els usuaris que varen assistir directa o indirectament representaven a 1903 vots dels usuaris d’aigua del Baix Ter.

20180713 Documentació de la Junta