Notícies

Junta General de la Junta Central d’usuaris d’aigua del Baix Ter

24 juny 2017

El dia 22 de juny, a les 7 de la tarda, s’ha celebrat la Junta General de la Junta central d’usuaris d’aigua del Baix Ter, a la seu social de l’entitat ubicada a Mas Badia del municipi de la Tallada d’Empordà.

El punt de l’ordre del dia que va ocupar més atenció debat entre els assistents ala Junta general va ser el dedicat a l’evolució de les negociacions a la Taula del Ter. Els representants de la Junta, Narcís Illa i Jordi Montaner, juntament amb el president, Josep M Rufí, varen exposar entre els assistents l’evolució de les diferents reunions de la taula del Ter des de la seva convocatòria el passat 2 de desembre, i el paper que els diferents membres han desenvolupat al llarg de les onze reunions celebrades fins ara.

Després d’un debat intens sobre les propostes de reducció del cabal transvasat del Ter, la visió àmpliament majoritària entre els assistents, és que la Junta no pot acceptar ni signar un acord que no suposi una reducció significativa de l’aigua transvasada que permeti un canvi de paradigma en la gestió que s’ha fet de l’aigua del riu Ter, que permeti mantenir tan l’estat ecològic del riu, la qualitat de l’aigua dels seus aqüífers associats, i les activitats econòmiques i socials del Territori.

A més de tractar aquest tema, es varen aprovar tan la memòria d’actuació, com la memòria econòmica de l’exercici 2016. La Junta General va estar preceptivament convocada mitjançant l’edicte publicat al BOP de Girona, i varen assistir presencialment o amb delegació 2675 vots que representen el 62,98 % del cens.

20170622 Documentació Junta General