Notícies

Convocada la Junta General d’estiu pel proper divendres 12 de juliol

28 Jun 2019

S’ha convocat la reunió de la Junta General Ordinària de la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, que tindrà lloc el divendres 12 de juliol a les 19.00 h a la seu social de l’entitat ubicada al Mas Badia de Canet de la Tallada, municipi de La Tallada d’Empordà, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

  1. Entrega del I Premi de treball de recerca de batxillerat “Jordi Montaner Roviras”.
  2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera Junta General celebrada el 30 de novembre de 2018.
  3. Proposta de convocatòria de Junta General Extraordinària pel 27 de setembre de 2019 per la renovació de càrrecs.
  4. Aprovació, si s’escau, de la Memòria d’actuació de l’any 2018.
  5. Aprovació, si s’escau, del tancament dels comptes i l’exercici econòmic 2018.
  6. Activitats i informacions tècniques.
  7. Precs i Preguntes.

 

En el primer punt de l’ordre del dia, s’entregarà el premi i dos accèssits  de la primera convocatòria del Premi de Treballs de Recerca de Batxillerat “Jordi Montaner Roviras”.

Esperem la vostra assistència.

20190712 Convocatòria Junta general 

20190712 BOP anunci JCUABT