Notícies

Signatura del Conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’Aigua

21 Gen 2019

El divendres 18 de gener es va signar, a la seu de la Junta, el conveni de col·laboració amb l’Agència Catalana de l’AIgua per la millora de la gestió i l’estat de l’aqüífer del Baix Ter. El director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) Jordi Agustí, i el president de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter Josep Maria Rufí, acompanyat del vice-president Narcís Illa, han signat avui a la seu de la Junta aquest conveni que té una vigència de tres anys.

El conveni fixa el marc de col·laboració entre les dues entitats, amb l’objectiu d’elaborar estudis i generar nou coneixement per a donar compliment als dos principals objectius del Pla de gestió de districte de conca fluvial de Catalunya (2016-2021), que són la millora en quantitat i qualitat de la massa d’aigua subterrània del Baix Ter i la millora en la gestió dels seus recursos hídrics.

Entre altres, s’analitzaran, en el marc del conveni, les demandes d’aigua que depenen de l’aqüífer per a definir les necessitats globals i temporals, s’estudiaran les solucions més adients per afavorir la recàrrega natural i artificial de l’aqüífer i es farà una cartografia per a la regulació de les activitats extractives en els espais de recàrrega. En aquest periode també està previst millorar el control qualitatiu i quantitatiu dels aqüífers del Baix Ter, amb l’ampliació de la xarxa de control piezomètrica.

L’acord preveu que, durant els tres anys de vigència del conveni, es destinin 408.000 euros per a dur a terme les actuacions previstes. D’aquests, 250.000 euros seran aportats per l’ACA i 158.000 euros per la Junta Central d’Usuaris del Baix Ter.