La Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter és una corporació de dret públic creada per a protegir l’aigua del riu Ter i els seus aqüífers i vetllar perquè la seva disponibilitat quedi garantida per a tot els usos, és a dir: el proveïment municipal dels 40 municipis de la plana del Baix Ter que en formen part, el desenvolupament de l’agricultura, el turisme i la indústria, i el sosteniment hidroecològic dels recs històrics, les zones humides i el paisatge.

Notícies

Llegeix les novetats més destacades de la Comunitat d’Usuaris de l’Aigües del Baix Ter.

Premsa

La Comunitat d’Usuaris de l’Aigües del Baix Ter als mitjans de comunicació.

El treball “Adaptació de l’agricultura al canvi climàtic” guanya la tercera edició del Premi Jordi Montaner Roviras

El jurat de la tercera edició del Premi de Treballs…