Informes

Dossier presentació Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter

Dades meteorològiques de l’estació de la Tallada d’Empordà situada a Mas Badia.