Memòries

Memòria 2020
Compendi dels principals activitats, actes, pressupost i quotes de la Junta al llarg de l’any 2019.

Memòria 2019
Compendi dels principals activitats, actes, pressupost i quotes de la Junta al llarg de l’any 2019.

Memòria 2018
Compendi dels principals activitats, actes, pressupost i quotes de la Junta al llarg de l’any 2018.

Memòria 2017
Compendi dels principals actes, quotes, pressupostos i activitats de la Junta al llarg de l’any 2017.

Memòria 2016
Compendi dels principals actes, quotes, pressupostos i activitats de la junta al llarg de l’any 2016.

Memòria 2015
Compendi dels principals actes, quotes, pressupostos i activitats de la junta des de la seva creació fins a finals de l’any 2015.