Notícies

Contracte de serveis. Execució de dues xarxes locals de control piezomètric al Baix Ter. Exp 2019_01

04 jul. 2019

El dia 4 de juliol s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província (núm. 128 pàg. 96) l’anunci de contractació de l’execució de dues xarxes locals de control piezomètric al Baix Ter. Per tal de caracteritzar i monitoritzar d’una banda les relacions riu-aqüífer i de l’altra l’efecte potencial quantitatiu sobre l’aqüífer superficial de les plantacions de pollancres.

Expedient: JCUABT2019_01       Procediment: obert      Valor estimat del contracte: 60.500 € + IVA                            Informació: info@aiguabaixter.cat       Data límit de presentació d’ofertes: 25 de juliol a les 14:00 h

20190704 Anunci al BOP           01_2 Plec prescripcions administratives PIEZOMETRES_v4      01_1 Plec prescripcions tècniques PIEZOMETRES_v4

20190725 ACTA OBERTURA SOBRE A

20190730 ACTA OBERTURA SOBRE B

20190802 ACTA OBERTURA SOBRE C

20190803 ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ

20190812 RESOLUCIÓ CONTRACTE 

20200102 Publicitat de l’adjudicació

Aquesta actuació es circumscriu a l’operació “Consolidació, especialització i projecció territorial de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter” en el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial “Girona, regió sensible a l’aigua”. Esta finançada per la Generalitat de Catalunya, el programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, la Diputació de Girona i la pròpia Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter.