Notícies

Contracte de serveis. Licitació dels treballs de sensorització de 23 punts de control de nivell d’aigua. Exp 2019_02

11 oct. 2019

El dia 11 d’octubre s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província (núm. 196 pàg. 102) l’anunci de licitació d’un contracte de serveis per sensoritzar 23 punts de control de nivell d’aigua al Baix Ter.

Expedient: JCUABT2019_02       Procediment: obert      Valor estimat del contracte: 26.240 € + IVA                   Informació: info@aiguabaixter.cat       Data límit de presentació d’ofertes: 28 d’octubre a les 14:00 h

Documentació: 20191011 Anunci al BOP      Plec Condicions Administratives EXP 2019_02    Plec Prescripcions Tècniques EXP 2019_02

Resolució: Adjudicació   Publicitat de l’Adjudicació

Aquesta actuació es circumscriu a l’operació “Consolidació, especialització i projecció territorial de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter” en el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial “Girona, regió sensible a l’aigua”. Esta finançada per la Generalitat de Catalunya, el programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, la Diputació de Girona i la pròpia Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter.