Notícies

Contracte per a l’adquisició d’un programari pel model hidrològic del Baix Ter. Exp 2020_01.

17 juny 2020

Aquest programari específic és l’anomenat FEFLOW, perquè és el programari que es va utilitzar a l’any 2009 en la primera versió de modelització numèrica dels aqüífers del Baix Ter, d’aquesta manera es podrà incorporar en l’anàlisi actual la informació i les dades que es varen disposar aleshores. Donada la complexitat i especificitat de la gestió d’aquest software per tal de poder dur a terme l’actualització i millora de la precisió del model hidrogeològic numèric dels aqüífers del Baix Ter, és necessari la contractació també, del suport formatiu i tècnic per part de modelitzadors especialistes de l’empresa esmentada per tal de garantir el correcte desenvolupament de les tasques a realitzar en l’actualització i millora de la precisió del model.

Resolució d’inici del procediment   Quadre de caracteristiques   Plec de clàusules administratives   Plec de clàusules tècniques   Justificació de preveïdor únic   Resolució de l’òrgan de contractació

Aquesta actuació es circumscriu a l’operació “Consolidació, especialització i projecció territorial de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter” en el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial “Girona, regió sensible a l’aigua”. Esta finançada per la Generalitat de Catalunya, el programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, la Diputació de Girona i la pròpia Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter.