Notícies

Convocada la Junta General pel proper divendres 10 de juliol de 2020

07 jul. 2020

S’ha convocat la reunió telemàtica de la Junta General Ordinària de la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, que tindrà lloc el divendres 10 de juliol a les 19.00 h, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

  1. Entrega del II Premi de treball de recerca de batxillerat Jordi Montaner Roviras 2020.
  2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera Junta General celebrada el 13 de desembre de 2019.
  3. Aprovació, si s’escau, de la Memòria d’actuació de l’any 2019.
  4. Aprovació, si s’escau, del tancament dels comptes i l’exercici econòmic 2019.
  5. Activitats i informacions tècniques.
  6. Precs i Preguntes.

 

La Tallada d’Empordà, 23 de juny de 2020.

La documentació de la Junta General romandrà dipositada a la seu de la Junta Central, per tal que els ens i les persones interessades la puguin consultar. L’enllaç per a l’accés a la reunió telemàtica s’ha de sol·licitar a la secretaria de la Junta Central per correu electrònic: info@aiguabaixter.cat 

Convocatòria publicada al BOP de Girona

Esborrany de l’acta de la Junta general anterior