Notícies

Informació del contracte menor 2021_01

01 set. 2021

L’objecte de l’expedient de contractació 2021_01és el disseny d’una xarxa de control hidrològic integral del Baix Ter i elaboració d’un pla d’inversions per a la seva implementació.

Inici del Procediment

Plec de condicions administratives

Plec de condicions tècniques

Quadre de característiques

Acta de la mesa de contractació

Resolució d’adjudicació

Aquestes actuacions estan incloses en l’operació CONSOLIDACIÓ, ESPECIALITZACIÓ I PROJECCIÓ TERRITORIAL DE LA JUNTA CENTRAL D’USUARIS D’AIGUA DEL BAIX TER emmarcada dins el projecte PECT Girona, regió sensible a l’aigua, finançat per a la Generalitat de Catalunya (Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge) dins els ajuts destinats als projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en el RIS3CAT i en el programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, la Diputació de Girona i la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter.