Notícies

Informació dels contractes menors. Exp 2020_06 i Exp 2020_07

Informació dels contractes menors. Exp 2020_06 i Exp 2020_07

29 set. 2020

L’objecte de l’expedient de contratació 2020_06 és la contractació de serveis tècnics per a la redacció de programes de protecció de recursos hídrics subterrànis al Baix Ter, per tal de fixar i determinar els criteris i protocols a seguir per a la definició i implementació dels perímetres de protecció de les captacions de proveïment municipal existents i l’avaluació per a l’establiment d’activitats d’extraccions d’àrids per a la protecció del medi.

Inici del procediments   Plec de bases administratives    Plec de bases tècniques    Quadre de Característiques

Acta de la mesa de contractació     Resolució de contractació  

Exp 2020_07. Contractació per raó d’urgència dels treballs de recuperació i restitució de tres piezòmetres de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter (JCUABT) malmesos com a conseqüència dels danys causats pel temporal Glòria.

Inici del procediment    Proposta tècnica de contractació    Resolució de contractació

Aquestes actuacións estàn incloses en l’operació CONSOLIDACIÓ, ESPECIALITZACIÓ I PROJECCIÓ TERRITORIAL DE LA JUNTA CENTRAL D’USUARIS D’AIGUA DEL BAIX TER emmarcada dins el projecte PECT Girona, regió sensible a l’aigua, finançat per a la Generalitat de Catalunya (Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge) dins els ajuts destinats als projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en el RIS3CAT i en el programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, la Diputació de Girona i la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter.