Notícies

Inici del procés de contractació de personal pel projecte HIDRONET BAIX TER

25 oct. 2022

Degut a l’aprovació del projecte Estratègia de prevenció de les inundacions i foment de la biodiversitat aquàtica a partir de superfícies de laminació a la xarxa hídrica del curs baix del riu Ter (HIDRONET BAIX TER) presentat a la Fundación Biodiversidad FSP en la convocatòria de subvencions de pel foment d’actuacions dirigides a la restauració d’ecosistemes fluvials i a la reducció del risc d’inundació en entorns urbans per mitjà de solucions a partir de solucions basades en la natura, corresponent a l’any 2021 en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència finançat per Next Generation_UE.

La Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter ha de desenvolupar actuacions en els àmbits A1, B1, B2; B3, B4, C1, C2 i C3 de l’esmentat projecte, i atès que en la passada junta de Govern es va acordar la contractació del personal adscrit al projecte, el President, Sr. Jordi Colomí, va aprovar els documents de bases que ha de regir per a la contractació laboral temporal d’un/a enginyer/a de projecte i un/a enginyer/a tècnic/a pel periode de durada del projecte (fins desembre 2025) i iniciar el procediment de la convocatòria de contractació. El termini de presentació s’acaba el 17 de novembre de 2022.

Inici del Procediment

Bases de la contractació laboral temporal d’un/a enginyer/a de projecte HIDRONET BAIX TER

Bases de la contractació laboral tempral d’un/a enginyer/a tècnic/a adscrita al projecte HIDRONET BAIX TER

Publicació al BOP de Girona

Informe de la documentació aportada

Informe admesos i exclosos