Notícies

Convocatòria per a dues places de treball de tècnic superior

27 oct. 2018

El dia 26 d’octubre de 2018 va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província (núm. 207 pàg. 102) l’edicte d’obertura del procés selectiu per a la contractació de dues places laborals temporals de tècnic superior (coordinador i especialista) per a la realització de treballs i estudis tècnics d’hidrogeologia per a la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter. El termini per a presentar sol·licituds és de 20 dies naturals des de l’endemà de la publicació, és a dir el 15 de novembre.

Aquestes places estan finançades  per la Generalitat de Catalunya (Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge) dins els ajuts destinats a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en el RIS3CAT i en el programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, per la Diputació de Girona i la pròpia Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter.

Convocatòria 

Resolució   

Publicitat de l’adjudicació