Notícies

La Junta convoca dues places de treball. Exp 2018_01

23 oct. 2018

La Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter obre un procediment selectiu per a la contractació de personal tècnic amb dedicació a l’ajut de la Generalitat de Catalunya (Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge) dins els ajuts destinats a la selecció de projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) emmarcats en el RIS3CAT i en el programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020; amb títol “Girona, Regió sensible a l’aigua: Consolidació, especialització i projecció territorial de la Junta Central d’usuaris d’aigües del baix Ter”. Concedit per resolució GAH/815/2018 de 19 d’abril i cofinançat pel FEDER i la Diputació de Girona, per resolució de 27 de juliol de 2018.

Son dues places laborals temporals: una d’un/a tècnic/a superior coordinador, especialitzat en hidrogeologia i l’altra, d’un/a tècnic/a superior especialista, també especialitzat en hidrogeologia.

Les bases que regeixen la contractació son:

La convocatòria resta pendent de publicació al Butlletí Oficial de la Província de Girona.