Notícies

Un treball sobre la depuració de les aigües és el guanyador de la IV edició del Premi Jordi Montaner Roviras.

28 juny 2022

El Jurat de la quarta edició del Premi als treballs de recerca de batxillerat que convoca la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, ha atorgat el premi al treball “Projecte de depuració d’aigües residuals amb microalgues. Tractament secundari alternatiu d’aigües residuals urbanes del municipi de Figueres mitjançant microalgues cultivades en un raceway”, de l’alumne Jordi Costa i Gayoso, estudiant de l’Institut Ramon Muntaner de Figueres.

El treball premiat desenvolupa l’aplicació d’un tractament secundari de depuració de l’aigua mitjançant microalgues cultivades en un bioreactor tipus raceway, amb l’objectiu de reduir el contingut de nitrogen i fòsfor de l’aigua fins als límits establerts en la legislació de depuració d’aigües. El treball conté una part teòrica dedicada a les microalgues, la seva aplicació a la fitoremediació, sistemes de cultiu, reactors i paràmetres influents; i una altra part pràctica a on es dissenya un reactor, que és construït a petita escala, i a on es fa un seguiment periòdic del procés de depuració discontinu amb aigües de l’EDAR de Figueres. S’extreuen mostres d’aigua que són analitzades, s’avalua el rendiment del tractament secundari proposat. Finalment, l’autor reflexiona sobre diferents millores a incorporar basades en els resultats del treball i la seva adaptació en l’economia circular.

També, el jurat ha considerat oportú donar dos accèssits, d’acord amb les bases del premi, als treballs La Medusa a la Costa Brava de Laia Xifra i Casas, estudiant de l’Institut La Miquela de Bescanó, i El Manol, font d’energia. Disseny i fabricació d’una minicentral hidroelèctrica de bombament de  Pep Güell i Rigall, estudiant de l’Institut de Vilafant.

Enguany, s’han presentat al premi 19 treballs de recerca provinents de 19 instituts diferents d’arreu de Catalunya. El premi té una dotació econòmica de 600€ per l’alumne i 400€ per l’institut a on ha cursat els seus Estudis. Els accèssits estan dotats en 100€ cadascun.

En aquesta quarta edició, el jurat està format per: Mireia Iglesias, geòloga, cap del departament de coordinació hidrogeològica de l’Agència Catalana de l’Aigua; Josep Guix, enginyer agrícola i professor de l’Institut La Garrotxa d’Olot, Francesc Xavier Quintana, doctor en Biologia i catedràtic de la Universitat de Girona; Maria Dolors Guàrdia, doctora enginyera agrònoma, investigadora de l’IRTA i alcaldessa de La Tallada d’Empordà; i Josep Maria Parals, empresari i secretari de la Comunitat de Regants del Molí de Pals.

El Premi es convoca anualment per part de la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter per estimular als alumnes de batxillerat de Catalunya a realitzar els treballs de recerca en els àmbits de l’aigua, la geologia, el desenvolupament territorial al Baix Ter i el medi ambient. El premi està dedicat a Jordi Montaner Roviras, que fou hidrogeòleg de la Junta des de la seva creació fins al seu traspàs a l’any 2018.

Acta del Jurat